Snel contact opnemen

Uw naam

Uw email

Uw bericht

Eindresultaten Doorlopende Leerlijn Cursus Rap Star

Foto's Rap StarRap Star, een exclusieve doorlopende leerlijn cursus!

Wat is een doorlopende leerlijn?

 

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.

Er wordt vastgesteld wat een leerling aan het eind van een leertraject moet kennen en kunnen. Met enkele niveauverschillen is dat tot en met de basisvorming in het voortgezet onderwijs voor iedereen hetzelfde. Deze kennis en kunde verwerft een leerling natuurlijk niet ineens, maar stapsgewijs.

Wij richten ons vooral op ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum.

Dit doen wij op een onderwijskundige manier waarbij culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat, het speerpunt is hierbij vooral verdieping. (dus geen kennismaking)

Kerndoelen zijn het ontwikkelen van:

 • analyserend vermogen
 • receptief vermogen
 • reflectief vermogen
 • creërend vermogen

 

 

Rap Star – Muziek / Beeldend

Schrijf je eigen rap, neem ‘m op en schitter in jullie eigen videoclip!

Rap is een expressieve kunstvorm waarbij op een ritmische manier met rijm een verhaal verteld wordt. Het is naast een muziek workshop dus feitelijk ook een taal workshop.

Rap heeft raakvlakken met zang, maar is geen zang, aangezien het vooral om gesproken woord gaat en niet om toonladders. Uiteraard is een rap makkelijk te koppelen aan een thema/onderwerp.

In deze cursus gaan de deelnemers een gezamenlijke rap schrijven en opnemen.

Daarnaast wordt bij de gemaakte liedje een heuse videoclip opgenomen.

 • De cursus duurt 5 weken á 2 uur per week oftewel 10 uur in totaal.
 • Vanaf groep 6.
 • Maximaal 1 klas per cursus.

 

Opbouw cursus Rap Star

Week 1: Uitleg Rap – Analyseren

Wat wordt er behandeld?

 • Historie Rap en Hiphop als subcultuur zijnde
 • Culturele achtergrond
 • Uitleg tekst schrijven:  Taal, Ritme, Flow

De leerling ontwikkelt Analyserend en Receptief vermogen

Week 2: Schrijven Rap– Werkproces, Schriftelijke expressie,Inspiratie, Keuzes

In groepsverband wordt gewerkt aan het schrijven van een gezamenlijk liedje.Uiteraard dient er een keuze gemaakt te worden voor het onderwerp van het liedje.Door te brainstormen hiervoor ontstaat de inspiratie voor het te maken nummer.

De leerling ontwikkelt Receptief, Reflectief en Creërend vermogen.

Week 3:  Opname Rap – Werkproces, Expressie, Ritme

De geschreven rap gaat opgenomen worden.

De leerling ontwikkelt Receptief, Reflectief en Creërend vermogen.

Week 4: Opname Videoclip  – Werkproces, Presentatie

Er gaat een videoclip bij het gemaakte liedje gemaakt worden.

De leerling ontwikkelt Receptief, Reflectief en Creërend vermogen.

Week 5: Première Videoclip & Nabeschouwing – Expressie, Presentatie, Identiteit en Reflectie

Uur 1: Première videoclip en live opvoering liedje voor medeleerlingen en/of ouders
Uur 2: Na bespreking project:

 • wat heb je geleerd van het project
 • wat zijn je sterkere en zwakkere kanten
 • wat is verbeterd aan deze kanten  tijdens de cursus
 • wat waren echt leermomenten in het proces
 • feedback vanuit de cursus leider

De leerling ontwikkelt Reflectief, Analyserend, Receptief en Creërend vermogen

 

Competenties

De verdere achterliggende gedachten/doelen bij deze cursus:

Anticiperen, flexibiliteit, creativiteit, durf, presentatie, (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid, samenwerken, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen.

Overige doorlopende leerlijn: